HÜDROISOLATSIOONITÖÖD – VUNDAMENDID

HÜDROISOLATSIOONITÖÖD – VUNDAMENDID

Enne hüdroisolatsiooni projekteerimist või tööde teostamist tuleks määratleda, millised veekoormused mõjuvad ehitisele ning vastavalt sellele valida hüdroisolatsiooni süsteem ja -materjalid.

Eestis reguleerivad piirdetarindite hüdroisolatsiooni järgmised normid ja juhendid:
Hüdroisolatsiooni üldnõuded on ära toodud 1995. aastal avaldatud Eesti Projekteerimisnormi EPN 11.1 “Piirdetarindid. Osa 1. Üldnõuded” punktis 15.
2003. aastal välja antud Eesti Standardi EVS 837-1:2003 jaotises 15 on samad nõuded.
Lisaks eeltoodule on Eesti Ehitusteave poolt 2005. aastal välja antud hoonete hüdroisolatsiooni käsitlev juhendmaterjal ET-2 0501-0614 “Hoonete Hüdroisolatsioon. Vundamendid.”
Kuna valdavalt kasutame hüdroisolatsioonimaterjalidena Saksa tehaste toodangut, siis vastavad need lisaks Eestis kehtivatele normidele ka Saksamaal kehtivatele DIN-normidele, mille alustugi on 10-osaline DIN 18 195.

VUNDAMENTIDE JA SOKLITE HÜDROISOLATSIOON:

Ehitatavate ja olemasolevate hoonete vundamentide hüdroisolatsioon ja vajadusel soojustamine. Hüdroisolatsioonimaterjalidena kasutame olenevalt aluspinnast kas elastseid või mitteelastseid mineraalseid hüdroisolatsioonivõõpasid, bituumenvõõpasid, bituumerullmaterjale ning kunstaine baasil rullmaterjale.

* hüdroisolatsioon pinnaseniiskuse korral
* hüdroisolatsioon mittesurvelise vee korral
* hüdroisolatsioon survevee korral
* hüdroisolatsiooni kaitseks drenaažimati (vundamendikatte), soojustusplaatide või spetsiaalsete kaitseplaatide paigaldus

KELDRITE HÜDROISOLATSIOON JA SANEERIMINE:

Niiskus- ja soolakahjustustega keldrite hüdroisoleerimine ja saneerimine. Kasutame peamiselt Saksa tehaste Schomburg GmbH ja Köster Bauchemie AG hüdroisolatsioonisüsteeme ja saneerimiskrohve ja -mörte, mis vastavad WTA (International Association for the Science and Technology of Building Maintenance and Monument Preservatio) poolt esitatavatele nõuetele.

* keldrite hüdroisolatsioon seestpoolt mineraalsete hüdroisolatsioonivõõpadega
* veelekete sulgemine keldris spetsiaalsete mörtidega
* soolakahjustuste likvideerimine
* müüritiste injekteerimine kapillaarniiskuse tõkestamiseks
* saneerimiskrohvide paigaldus

INJEKTEERIMINE:

Injekteerimisel kasutame Saksa tehase Köster Bauchemie AG polüuretaani ja epoksüvaigu baasil injekteerimisvaikusid. Köster Bauchemie AG pakub väga laia valikut injekteerimisvaikusid. Tootevalik on piisav, et lahendada ükskõik kui keerukad probleemid veelekete peatamisel või betooni tugevuse taastamisel.

* müüritises olevate pragude ja tühimike täitmine ning sulgemine injekteerimisega
* lekkivate betooni töövuukide injekteerimine
* raudbetoonkonstruktsioonis olevate veelekete sulgemine
* raudbetoonkonstruktsiooni läbivate pragude injekteerimine konstruktsiooni esialgse tugevuse taastamise eesmärgil

BETOONIREMONT JA -KAITSE:

* roostetanud sarrusterase puhastamine liivapritsiga
* sarrusterase korrosioonitõrje
* betooni remont spetsiaalsete betooniremondi süsteemidega
* sildade, mahutite, rõdude jms betoonkonstruktsioonide korrosioonitõrje ja betooniremont

MAHUTITE HÜDROISOLATSIOON:

* joogi- ja reoveemahutite hüdroisolatsioon elastsete ja mitteelastsete mineraalsete hüdroisolatsioonivõõpadega
* biogaasimahutite hüdroisolatsioon
* silohoidlate hüdroisolatsioon

BASSEINIDE, RÕDUDE JA TERRASSIDE HÜDROISOLATSIOON:

* basseinide hüdroisolatsioon ja plaatimine
* rõdude ja terrasside hüdroisolatsioon

SULETUD KONSTRUKTSIOONIDE HÜDROISOLATSIOON:

* maa-aluste katuslagede hüdroisolatsioon mineraalsete võõpadega, epoksüvaigu baasil võõpadega, isekleepuvate bituumenrullmaterjalidega, kunstaine baasil rullmaterjalidega
* lamekatuste hüdroisolatsioon SBS rullmaterjalidega
* murukatuste hüdroisolatsioon
* sildade hüdroisolatsioon SBS-modifitseeritud bituumenrullmaterjalidega

TIHENDAMINE:

* müüritises ja betoonis olevate läbiviikude tihendamine (sh survevee piirkonnas)
* betoonii töö- ja deformatsioonivuukide tihendamine
* erinevate konstruktsioonivuukide tihendamine

Ainult materjali vajaduse korral saad võid abi leida Primostar OÜ